Curs Stress & Rescue SSI (bussejador/a de rescat) - Plàncton Diving

Curs Stress & Rescue SSI (bussejador/a de rescat)

Loading Events

La formació d’aquest curs de Rescue diver / Stress & Rescue està orientada a preparar al capbussador per donar una millor resposta davant un eventual incident o accident de busseig, tant propi com del company. A més podem descobrir les immersions amb descompressió, visitarem un derelicte a 30 m i farem servir la planxa d’arrossegament per simular una recerca.

El curs consta de 3 hores de teoria presencial i 4 immersions, més una part de teoria online.

Tercer nivell internacional, reconegut oficialment com capbussador esportiu de 1ª.

El preu inclou tot el material necessari i certificat Rescue Diver SSI.

REQUISITS:
– Ser Advanced Diver.
– Tenir més de 16 anys.
– Revisió mèdica al dia (vàlida per 2 anys).
– Tenir 25 immersions certificades.

Horari:

Dissabte:

16.00h – Trobada al centre. Presentació del curs i sessió de teoria.
– Pràctiques a Sant Jordi (Rescat superficial, rescat subaquàtic, Stress i pànic).
– Pràctiques des de barca – (Recerca circular; Recerca amb planxa)
– Exàmen Teòric

Diumenge:

– 15:00 – 16:00 – Teoria
– 16:00 – 18: 30 – Immersió profunda al Pepito la Lula

 

____________________________CAS

La formación de este curso de Rescue diver / Stress & Rescue está orientada a preparar al buceador para dar una mejor respuesta ante un eventual incidente o accidente de buceo, tanto propio como del compañero. Además podemos descubrir las inmersiones con descompresión, visitaremos un pecio a 30 m y utilizaremos la plancha de arrastre para simular una búsqueda.

El curso consta de 2 horas de teoría presencial y 4 inmersiones, más una parte de teoría online.

Tercer nivel internacional, reconocido oficialmente como buceador deportivo de 1ª.

El precio incluye todo el material necesario y certificado Rescue Diver SSI.

REQUISITOS:
– Ser Advanced Diver.
– Tener más de 16 años.
– Revisión médica al día (válida para 2 años).
– Tener 25 inmersiones certificadas.

Horario:

Sábado:

Ítems:

16:00 – Encuentro en el centro. Presentación del curso y sessión de teoría.
– Prácticas a Sant Jordi (Rescate superficial, rescate subacuático, Stress y pánico).
– Prácticas desde barca – (Búsqueda circular; Búsqueda con plancha)
– Exámen Teórico

Domingo:

– 15:00 – 16:00 – Teoría
– 16:00 – 18: 30 – Immersión profunda al Pepito la Lula

 

× Whatsapp