Introducció a la Biologia Marina - Plàncton Diving

Introducció a la Biologia Marina

Loading Events

CAT

CURS D’INTRODUCCIÓ A LA BIOLOGIA MARINA

Curs introductori de Biologia Marina de la Mediterrània que consta de 3 hores de teoria i 1 immersió.

1.- OBJECTIUS DEL CURS

Donar a conèixer la diversitat de flora i fauna de la Mediterrània.

Transmetre la importància de la conservació i protecció dels ecosistemes mediterranis.

2.- Continguts teòrics:

Descripció oceanogràfica de la Mediterrània (temperatura, salinitat, corrents…)
Principals característiques biològiques i fisiològiques dels grans grups animals i vegetals de la Mediterrània. A partir de conèixer la seva ecologia i comportament, ens serà més fàcil localitzar i identificar les espècies que observem a l’aigua:

Invertebrats marins.
Vertebrats marins: peixos.
Algues.
Fanerògames marines.

3.- Continguts pràctics del Curs (2h)

Durant una immersió farem identificació de les principals espècies estudiades a la part teòrica mitjançant taules d’identificació d’espècies i les indicacions de les monitores. El lloc de la immersió variarà segons l’època de l’any.

—–

CAST

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA MARINA

Curso introductorio de Biología Marina del Mediterráneo que consta de 3 horas de teoría y 1 inmersión.

1.- OBJETIVOS DEL CURSO

Dar a conocer la diversidad de flora y fauna del Mediterráneo.

Transmitir la importancia de la conservación y protección de los ecosistemas mediterráneos.

2.- Contenidos teóricos

Descripción oceanográfica del Mediterráneo (temperatura, salinidad, corrientes …)
Principales características biológicas y fisiológicas de los grandes grupos animales y vegetales del Mediterráneo. A partir de conocer su ecología y comportamiento, nos será más fácil localizar e identificar las especies que observamos en el agua:

Invertebrados marinos.
Vertebrados marinos: peces.
Algas.
Fanerógamas marinas.

3.- Contenidos prácticos del Curso (2h)

Durante una inmersión haremos identificación de las principales especies estudiadas en la parte teórica mediante tablas de identificación de especies y las indicaciones de las monitoras. El lugar de la inmersión variará según la época del año.

× Whatsapp