Política de cancel·lació

Immersions guiades:

A Plàncton Diving organitzem a diari una logística tant de personal com de material per a garantir un bon servei, de manera que qualsevol cancel·lació per part del client té unes despeses mínimes. L’acceptació de la reserva de la immersió un cop formalitzada, implica la conformitat per part del client de la següent política de cancel·lacions:
 
  • Plàncton Diving es reserva el dret d’anul·lar l’activitat per causes meteorològiques, ja que la seguretat és primordial per a nosaltres. En aquest cas, el client podrà canviar de data la reserva o acumular dita quantitat a crèdit al seu compte de client nostre per a gastar-lo en una futura activitat. Us informarem amb la màxima antel·lació possible si la situació meteoròlogica és desfavorable.

  • En cas de cancel·lació per part del client:
  1.  Per causa de força major (tot imprevist degudament justificat com defunció o malaltia greu d’un familiar o persona al seu càrrec, o canvis en la situació laboral), se us reemborsarà el 100% del dipòsit, sempre i quan la cancel·lació es faci via email a info@planctondiving.cat menys de 24 hores abans de l’inici de l’activitat.

  2. Per altres causes: Plàncton Diving us oferirà canviar de data, acumular la quantitat avançada per a futures immersions o bé efectuar la devolució dels diners, sempre i quan, la cancel·lació es faci via email a info@planctondiving.cat menys de 24 hores abans de l’inici de l’activitat. En cas de cancel·lació dins les 24 hores prèvies a l’activitat, o la no presentació el dia i l’hora de l’activitat sense la notificació de cancel·lació a través de correu electrònic, suposarà la cancel·lació de la reserva i el client no tindrà dret a cap reintegrament de la quantitat avançada.

  3. Si cancel·leu durant l’activitat en cas de sortida simple o doble (per mareig, indisposició, fred o qualsevol altra causa aliena a Plàncton Diving), el client no tindrà dret a la devolució ni total ni parcial de la quantitat avançada, ja que s’ha bloquejat una plaça per a vosaltres deixant fora a altres submarinistes.
Per a evitar aquestes situacions us recomanem: prendre biodramina o gingebre per a evitar marejos, dur un equipament adequat a la temperatura de l’aigua per no passar fred, triar immersions adequades al nostre nivell i estat de forma actual, revisar bé el teu equip de submarinisme abans de venir per a evitar sorpreses just en bussejar.
 
Open chat
Need help?
Hello!
Can we help you?